Snittvärdet för en STR-trafikskola ligger från april 2019 på hela 79,56 procent. Det visar att majoriteten av körkortstagarna som går på en trafikskola ansluten till STR är nöjda med sin trafikskola.
Välj rätt trafikskola

Nöjd kund-index visar dig vägen till rätt trafikskola

Att hitta rätt trafikskola är en viktig del i en körkortsutbildning. Trafikskolans och speciellt trafiklärarnas sätt att bedriva undervisning är det som gör att du snabbt och säkert har fått all kunskap som ger dig körkortet. Med hjälp av NKI-värde så kan du få en bra fingervisning om hur nöjda andra elever har varit med den trafikskola du är intresserad av. Det är ett bra verktyg när du gör ditt val.

Här kan du läsa om:
  • Vad är NKI?
  • Vad är ett bra NKI-värde?
  • Så här har STR använt NKI-värde
  • Många nöjda kunder hos STR-trafikskolor
Vad är NKI?

NKI – nöjd kund-index – är en metod och matematisk modell som många branscher använder för att se hur kunder bedömer de produkter och tjänster de har köpt av olika företag. NKI introducerades i Sverige av professor Claes Fornell som genom sin forskning inom marknadsföring skapade American Customer Satisfaction Index (ACSI). Metoden används i ett tiotal länder i världen däribland Sverige. Idag använder exempelvis myndigheten SCB, Statistiska Centralbyrån den.

NKI tar upp tre grundfrågor som handlar om:

  • Hur nöjd kunden är totalt sett.
  • Hur väl verksamheten motsvarade förväntningarna.
  • Hur nära verksamheten/företaget kommer en ideal verksamhet i samma bransch.
Vad är ett bra NKI-värde?

Kunden bedömer och svarar på enkäten genom att ange betyg mellan 0 och 100. Svaren viktas sedan samma till ett index – ett NKI-index som visar kundnöjdheten via ett värde. Hur bra ett NKI-värde är varierar från bransch till bransch men ger konsumenter en bra uppfattning om hur företags tjänster uppfattas av personer som har använt och provat dem.

Så här har STR använt NKI-värde

STR har sedan mars 2016 gjort regelbundna mätningar mot de trafikutbildare och de trafikskolor som är anslutna för att se hur elever uppfattar och bedömer den utbildning de har fått. Skalan ligger på 1–100 och eleverna får ge betyg genom ett enkelt och smidigt sms. Det gör att många svarar och det ger ett underlag som gör att du kan lita på den siffran som sedan blir betyget.

Många nöjda kunder hos STR-trafikskolor

Snittvärdet (index mellan 0 och 100) för en STR-trafikskola gällande körkortsutbildningen för personbil ligger på hela 80,02 (siffra från oktober 2020). Det är ett väldigt bra värde och visar att majoriteten av körkortstagarna som går på trafikskolor anslutna till STR är nöjda med sin trafikskola.
Här kan du läsa om fler anledningar att välja en STR-ansluten trafikskola.