Anvisningsmärken är oftast vita och blåa. De berättar olika saker för dig som du måste ta hänsyn till när du kör. Några exempel är Återvändsväg, Gågata, Motorväg eller Mötesplats.
Vägmärken

Vilka vägmärken är anvisningsmärken?

Anvisningsmärken är en grupp trafikmärken som vill informera dig om något. Utifrån den informationen är det ditt ansvar att veta vilka trafikregler som gäller. Ett anvisningsmärke kan till exempel informera dig om vilken typ av väg du kör på, var du kan parkera eller att det finns trafikövervakning utmed vägen.

Här kan du läsa om:
  • Blått och vitt förenar anvisningsmärken
  • Anvisningsmärke för motorväg
  • Mötesplatser signaleras också av anvisningsmärke

Blått och vitt förenar anvisningsmärken

Det finns inget gemensamt utseende för anvisningsmärken men ofta är de blå med vita symboler och fyrkantiga till formen. De kan informera dig om allt möjligt. Några trafikmärken i kategorin som du säkert känner igen är märket för återvändsväg, gågata och ett vägmärke med stort P på där det finns en parkering.

Anvisningsmärke för motorväg

Ett vanligt anvisningsmärke är den stora gröna skylten som berättar att du nu kör in på en motorväg. Då gäller det att veta vilka trafikregler som gäller för en sådan. Till exempel att du måste lämna företräde åt fordon som redan kör på motorvägen när du kommer på infarten. Ett likadant märke med ett rött streck över hittar du när du senare lämnar motorvägen vid en avfart.
Här hittar du alla våra artiklar om vägmärken.

Mötesplatser signaleras också av anvisningsmärke

Kör du ofta på små, smala vägar utanför stan känner du säkert igen skylten som berättar var det är lämpligt för två bilar att mötas. Vid ett möte är det bilen som först kommer fram till mötesplatsen som ska stanna och invänta den andra. Det spelar ingen roll vilken sida av vägen som har breddats.

En del anvisningsmärken är tillfälliga. Vid vägarbeten då körfälten läggs om finns ofta anvisningar om hur du ska köra. Ett sådant tillfälligt anvisningsmärke är orange till färgen med svarta symboler på.
Det är viktigt att du lär dig alla vägmärken. Plugga in dem lätt med appen Körkort nu med Elevcentralen.