Vem ska väja för vem?  Det gula märket för väjningsplikt, det röda märket för stopplikt och det gula märket för huvudled visar vägen. Alla är väjningspliktsmärken.
Vägmärken

Vilka trafikmärken ingår i gruppen väjningspliktsmärken?

Väjningspliktsmärken har inget gemensamt utseende men signalerar alla vem det är som ska lämna företräde åt vem i situationer då fordon korsar väg med varandra. Det vanligaste märket är det triangelformade väjningspliktsmärket men även stoppskylt och huvudled räknas till gruppen.

Här kan du läsa om:
  • Väjningsplikten berättar om företräde
  • Väjningspliktsmärken kan också vara stoppmärken
  • Väjningsplikt utan väjningspliktsmärke
  • Hur vet du om du kör på huvudled?

Väjningsplikten berättar om företräde

Väjningspliktsmärken är något av en brokig skara. De berättar för trafikanter vem som ska lämna företräde för vem men i övrigt har de inte så mycket gemensamt. Ett vanligt märke bland dessa är Väjningsplikt. Ett sådant trafikmärke berättar för dig att du behöver sakta in, läsa av trafiken och vänta tills du kan köra ut utan att störa eller hindra annan trafik. Inklusive cyklar och gångtrafikanter!

Väjningspliktsmärken kan också vara stoppmärken

Vid korsningar med extra stora risker kan det finnas ett vägmärke för stopplikt. Ett sådant trafikmärke är rött, åtta-kantigt och har ordet STOP på med stora bokstäver. Det betyder att du måste stanna helt för att avgöra när du kan köra ut i korsningen utan att hindra annan trafikant.

Väjningsplikt utan väjningspliktsmärke

Avsaknad av väjningspliktsmärke innebär inte att du har företräde. Det finns en rad tillfällen då du måste lämna företräde utan sådant märke. Till exempel när du kör ut från en parkeringsplats eller garageutfart och i vissa fall när bussar kör ut från busshållplatser. I vissa vägkorsningar gäller högerregeln. Den gäller när inga andra väjningsregler spelar in. Då måste du alltid lämna företräde till bilar som kommer från höger.
Läs mer om högerregeln här.

Hur vet du om du kör på huvudled?

Ofta ser du ett trafikmärke för väjningsplikt när du ska köra in på en huvudled. Men hur vet du om du kör på en huvudled? Håll ögonen öppna för ett sådant här märke. Det är vägmärket för huvudled och betyder att anslutande vägar ska väja för dig. Men det är fortfarande lika viktigt att vara uppmärksam på vägkorsningar och förbereda sig på att alla inte följer trafikreglerna.
Det finns även väjningspliktsmärken som avgör vem som ska lämna företräde på vägbanor som är för smala för att två bilar ska kunna mötas. Märket Väjningsplikt mot mötande trafik är egentligen ett förbudsmärke med sin runda form, men räknas in här ändå.
Läs mer om förbudsmärken här.