Här är två exempel på varningsmärken: Varning för flera farliga kurvor och Varning för djur.
Vägmärken

Varför finns det varningsmärken i trafiken?

Ett varningsmärke vill först och främst uppmärksamma dig på en fara och få dig att skärpa dina sinnen och vara beredd på något. Ibland handlar det om faktiska omständigheter i vägbanan och ibland om att risken för en viss fara ökar längre fram längs vägen.

Här kan du läsa om:
  • Varningsmärken för bil och andra fordon
  • Möjliga faror längre fram
  • Varningsmärken på motorväg
  • Varningsmärken – avstånd till faran

Varningsmärken för bil och andra fordon

Vägmärken i kategorin varningsmärken har formen av en triangel där spetsen pekar upp. I Sverige har den en röd ram och gul bakgrund. Se till exempel märket Varning för flera farliga kurvor. De flesta varningsmärken varnar för faktiska faror du kan vänta dig framöver. Det kan vara tvära svängar, vägarbete, vägkorsning, cirkulationsplats eller järnvägskorsning. Det är saker du behöver förbereda dig på genom att sänka hastigheten och öka uppmärksamheten.

Möjliga faror längre fram

En annan typ av varningsmärken varnar för att risken för något ökar längre fram längs vägen. Vanliga märken är märket för lekande barn och märken som varnar för vilt. Eller om du befinner dig i områden med jordbruk där djur kan röra sig på vägbanan. Då är det inte omöjligt att du får se varningsmärken för kor, får eller kanske hästar.

Varningsmärken på motorväg

På motorvägar är varningsmärken inte lika vanliga. Här är vägbanan mer kontrollerad och företeelser som skarpa svängar och korsande trafik är ovanlig. Varningsmärkena här handlar mer om fenomen som kan påverkar trafikrytmen plötsligt och genom det innebära en risk. Tunnel, Kövarning och Sidvind är exempelvis varningsmärken du kan få se på en motorväg.
Påbud, förbud och anvisning. Läs fler ariklar om olika typer av vägmärken.

Varningsmärken – avstånd till faran

Det är viktigt att vägmärket sitter så att du i god tid hinner förbereda dig på vad som kommer. Därför sitter de med lite olika långt avstånd till faran beroende på hur hög hastigheten är på just den vägen du kör på. Ibland gäller faran under en viss sträcka och då kan varningsmärket ha en tilläggstavla där det till exempel står 0-2 km.