Förbudsmärken är oftast runda. Färgen är ofta gul med röd ram. Ett exempel på det är hastighetsbegränsningar.
Vägmärken

Vad behöver jag veta om förbudsmärken?

Förbudsmärken är runda till formen och har för det mesta en röd kant och gul bakgrund. De signalerar att ett förbud eller en begränsning råder på vägen. Ett av de vanligaste exemplen är förbudsmärken som visar hastighetsbegränsningar. Förbudsmärken kan också reglera vilken trafik som får köra på en viss väg, hur den trafiken får köra och vilken höjd, bredd och vikt den får ha.

Här kan du läsa om:
  • Förbudsmärkets form är rund
  • Förbud mot trafik
  • Omkörningsförbud – skylt för bilar och lastbilar
  • Förbudsmärken som reglerar fordon

Förbudsmärkets form är rund

Ser du ett trafikmärke som är runt, så handlar det oftast om ett förbud du måste rätta dig efter. Den runda formen signalerar nämligen att något är begränsande eller förbjudet. Förutom den runda formen brukar förbudsmärken också ha en röd ram och gul bakgrundsfärg. De vanligaste förbudsmärkena vi har på våra vägar är märken som begränsar hastigheten. En del förbudsmärken har blå bakgrund; det är märken som berättar för dig att det är förbjudet att parkera eller ens stanna med ditt fordon på en viss vägsträcka.
Plugga vägmärken kan vara roligt. Läs mer om appen Körkort nu med Elevcentralen.

Förbud mot trafik

En annan stor grupp förbudsmärken förhindrar en viss typ av trafik från att köra på en väg. Det kan vara Förbud mot fordonstrafik, som totalförbjuder all form av trafik (inklusive cyklar), eller så visas symboler för just det fordon som är förbjudet på vägen.

Omkörningsförbud – skylt för bilar och lastbilar

Ett förbudsmärke kan också reglera hur du får köra på en viss väg. Det kan förbjuda dig att svänga åt vänster eller höger och ibland förbjuder det dig från att göra omkörningar under en viss vägsträcka. Ett märke för Förbud mot omkörning ser du ofta när vägen framför dig har för dålig sikt för säker omkörning. Det betyder att du inte får köra om andra fordon som har fler än två hjul. Det finns också omständigheter då tunga lastbilar inte får köra om och då visar märket en röd lastbil till vänster om en svart bil.
Läs fler artiklar om andra typer av vägmärken.

Förbudsmärken som reglerar fordon

En annan viktig grupp av förbudsmärken är de som begränsar fordons vikt, höjd, bredd eller liknande. De finns ofta uppsatta i samband med tunnlar där maxhöjden på fordon begränsas av förklarliga skäl. För ett antal år sedan infördes även ett nytt förbudsmärke i Sverige som förbjuder fordon med dubbdäck att köra på en viss väg. Ofta kan du se dem inne i storstäder där dubbarna river upp partiklar i körbanan och orsakar luftföroreningar.