De vanligaste påbudsmärkena är de som visar i vilken riktning du ska köra, eller var gång- och cykeltrafikanter har sina vägbanor.
Vägmärken

Vad är påbudsmärken?

Ett påbudsmärke visar ofta hur du får köra eller vilka fordon som får köra på en viss vägbana. Men glöm inte att samtidigt som märket talar om för dig var du får köra så förbjuder det dig att köra på något annat sätt. Ser du ett påbudsmärke med pil till vänster, betyder det att du varken får köra rakt fram eller svänga höger!

Här kan du läsa om:
  • Påbudsmärken för att göra
  • Påbudsmärken för motortrafik
  • Påbudsmärken för andra trafikanter

Påbudsmärken för att göra

Ett påbud är ett lite omodernt ord som betyder order, befallning eller föreskrift. Ett påbudsmärke är alltså ett märke som visar vad du ska och måste göra i en given situation. Jämför till exempel med ett förbudsmärke som ju visar vad du inte får göra.

Påbudsmärken för motortrafik

Ett påbudsmärke är runt och har vita symboler som visar vad som gäller. De flesta påbudsmärken visar var du ska köra, så kallad påbjuden körriktning. Märket visar att du får köra rakt fram eller svänga vänster, inget annat.

Det är viktigt att komma ihåg att ett påbud inte är ett förslag eller rekommendation! Om ett påbudsmärke visar hur du ska köra, innebär det att alla andra alternativ är förbjudna. Ser du vägmärket får du alltså inte svänga höger i den situationen.

Ofta när du kör i trafik i tätorter kan du se ett påbudsmärke med en buss på. Det betyder att aktuellt körfält endast är till för bussar i kollektivtrafik. Märket kompletteras ofta med att det står BUSS med stora bokstäver i körbanan. Ser du sedan ett påbudsmärke med buss och ett rött streck över, betyder det att kollektivkörfältet upphör och du får återigen använda körbanan.
Plugga alla vägmärken med hjälp av appen Körkort nu med Elevcentralen

Påbudsmärken för andra trafikanter

Påbudsmärken är också ofta uppsatta för att visa var det finns gångbanor, cykelbanor  och kanske lite mer sällsynta påbud för ridväg eller snöskoterled. Som gångtrafikant eller cyklist är det viktigt att tolka vägmärkena rätt. Ett vägmärke Gångtrafikant och cykel, där gångtrafikanten finns ovanför cykeln innebär att både gångtrafikanter och cyklister måste samsas om utrymmet. Om de två är åtskilda med ett streck i märket betyder det att banorna är delade, ofta markerade med ett streck i körbanan.
Läs fler artiklar om olika sorters vägmärken.