På en tilläggstavla hittar du kompletterande information som sätter villkor för dig som trafikant.
Vägmärken

När används tilläggstavlor i trafiken?

Tilläggstavlor hittar du lite överallt i trafiken. Precis som namnet signalerar handlar det om vägmärken som kompletterar information som finns på ett annat vägmärke. Det kan handla om specifika tidsangivelser, avstånd, fordon eller andra saker som villkorar ett påbud, förbud eller varning.

Här kan du läsa om:
  • Tilläggstavlan är alltid ett tillägg
  • Tilläggstavlor för att ange avstånd
  • Tilläggstavlor som ber dig vara extra vaksam
  • Tilläggstavlor om vägkorsningar

Tilläggstavlan är alltid ett tillägg

Tilläggstavlor är en samling vägmärken som bara figurerar tillsammans med andra vägmärken. De bidrar helt enkelt med tilläggsinformation till andra märken som förmedlar något till dig som trafikant. Som du säkert kan gissa är den här gruppen vägmärken både stor och väldigt brokig.
Det finns många olika typer av vägmärken. Läs om de andra här.

Tilläggstavlor för att ange avstånd

Ibland behöver ett visst vägmärke kompletteras med information om avstånd. Det kan handla om ett varningsmärke som får en tilläggstavla där det står att faran det varnas för kommer om 200 meter. Det kan också handla om ett förbud som gäller under en begränsad vägsträcka. Ibland kan du till exempel se vägmärket för omkörning förbjuden och under det en tilläggstavla där det står 0-2 km. Då vet du att förbudet gäller från vägmärket och två kilometer framöver.

Tilläggstavlor som ber dig vara extra vaksam

Även om vägmärken finns till för att göra dig extra uppmärksam på vissa omständigheter i trafiken kan de ibland kompletteras för att öka din uppmärksamhet ännu mer. Om du till exempel ser en gul skylt med röd ram och fem svarta prickar på i samband med ett övergångsställe, kan det vara bra att veta att övergångsstället ofta används av personer som är synskadade. Här finns alltså all anledning att vara extra, extra försiktig.

Många tilläggstavlor hittar du i samband med parkeringsmärken. En sådan tilläggstavla kan informera om hur länge du får parkera, under vilka tider du ska betala avgift, om du får parkera med boendekort eller vilken dag i månaden det är städdag.
Läs mer om tilläggstavlor på parkeringar här.