2018 var ett svart år i trafiken då över 300 personer omkom i trafikolyckor. Ditt bästa skydd mot dödsolyckor i trafiken är att hålla hastighetsbegränsningar, ha förståelse för trafikrytmen och kunna bedöma risker.
Trafiksäkerhet

Så skyddar du dig mot dödsolyckor i trafiken

Antalet dödsolyckor i trafiken ökar och 2018 var ett svart år i trafiken. Enligt ny statistik från Transportstyrelsen omkom 325 i trafikolyckor under det året. Det är den högsta siffran sedan 2009 och visar att det alltid medför risker att vistas i trafiken. Ditt bästa skydd mot dödsolyckor är att hålla hastighetsbegränsningar, ha förståelse för trafikrytmen och kunna bedöma risker. Förmågor som är grunden i varje trafikutbildning.

Nollvisionens mål är noll döda i trafiken

Sveriges satsningar på trafiksäkerhet utgår sedan 1997 från Nollvisionen, vars mål är att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. Sedan 1997 är Nollvisionen det som ska ligga bakom all trafiksäkerhet i Sverige. Ett viktigt etappmål är att vid 2020 ska max 220 personer dödas i trafiken. Målet kommer från 2009 då riksdagen fastslog att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel. Trafiksäkerhetsverket och Transportstyrelsen har olika uppgifter och fokusområden för att nå Nollvisionens olika mål.

Hastigheter, tät trafik och snäva marginaler orsakar dödsolyckor

Trafikolyckor beror på många faktorer, men helt klart är att den mänskliga spelar roll. Transportstyrelsens statistik och forskning visar att trafikflödet ökar stadigt, vilket är en faktor som påverkar olycksrisken. Dessutom har antalet lastbilar ökat i trafiken. Överlag är höga hastigheter, tätare trafik och mindre marginaler stora risker i trafiken. Visserligen har många vägar blivit säkrare med vägräcken, fartkameror och andra åtgärder som höjer säkerheten. Men det finns också ett problem med beteenden och hänsyn i trafiken. Med stress, egoism och otålighet är det lätt att fatta fel beslut – det ökar risker för allvarliga olyckor och tragiska konsekvenser.
Dessa vägar är de farligaste att köra på.

Minska risken att dödas i trafiken

Den allra första du ska tänka på är att alltid använda bilbälte. NTF:s statistik från 2018 visar att nästan fyra av tio omkomna förare saknar bilbälte. Bilbältet är en av de allra bästa försäkringarna för att minska risken för att skadas eller dödas vid en olycka. Andra viktiga faktorer är också att anpassa din hastighet efter väglag och väg, och vara uppmärksam på dig själv. Blir du trött, stanna på en säker plats – gärna på en anvisad rastplats och ta en nypa luft. Att somna vid ratten är livsfarligt. Andra självklarheter som höjer din säkerhet är att inte köra bil påverkad av alkohol eller droger. Behöver du använda mobil – se till att ha headset inkopplat. Sedan 2018 är det förbjudet att köra och använda mobil samtidigt; straffet är böter. Dessutom visar forskning att när du som förare skickar ett sms samtidigt som du kör, minskar reaktionsförmågan så mycket att den blir sämre än om du hade kört rattfull.

Riskmedvetenhet minskar dödsolyckor

Olyckor kan alltid hända och även om du göra allt du kan för att minska risken för olyckor så finns det medtrafikanter runt dig. Men ju fler som uppträder ansvarsfullt i trafiken, desto säkrare blir trafikmiljön. Att kunna bedöma risker och utefter dessa fatta bra beslut är grunden i din trafikutbildning. Se till att lära dig detta och ta erfaren och professionell hjälp när du gör det. Det enklaste sättet är att vända sig till en trafikskola som är ansluten till STR. Då får du bäst hjälp på vägen.
Här hittar du Sveriges bäst utbildade trafiklärare

Kollisioner under 50 km i timmen kan ge svåra skador

Bilbältet är den bästa livförsäkringen. Tillsammans med airbags och en rejäl portion av riskmedveten och anpassning av hastighet så minskar risken för dödsolyckor i trafiken. Krockkudden kan dock aldrig ersätta bilbältet men är ett bra komplement. Visste du att en frontalkrock utan bilbälte vid 90 kilometer i timmen är som att falla från tionde våningen? Vid hastigheter under 50 kilometer i timmen och utan bilbälte, slår du med stor kraft i vindrutan kan du få allvarliga ögonskador, skärsår, hjärnskakning och skador på bröstkorg. Det finns stor risk för dödlighet även vid så låga hastigheter. Vid högre hastigheter är det ofta med livet som insats om du inte använder bilbälte.