Hastigheten är den största faktorn för att hamna i en olycka med dödlig utgång. Var uppmärksam och anpassa alltid hastigheten till väg och väglag.
Trafiksäkerhet

På vilka typer av vägar är risken störst att dödas eller skadas svårt?

Trafikolyckor inträffar under alla tänkbara omständigheter. I många fall stannar det vid plåtskador. Men när hastigheterna är höga blir konsekvenserna enorma. Extra farligt är det att köra på landsväg där hastigheterna är höga och mitträcke oftast saknas.

Här kan du läsa om:
  • Olika typer av vägar har olika hög olycksrisk
  • Höga hastigheter dödar
  • Många faror vid landsvägskörning
  • Anpassa farten på farliga vägar
  • Svårt att bedöma avstånd
  • Viltolyckor vanliga på landsväg

Olika typer av vägar har olika hög olycksrisk

Olycksrisken i trafiken är den absolut viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid bilkörning. Din riskmedvetenhet ska genomsyra alla dina handlingar, och det är den bedömningen som är din bästa försäkring mot olyckor. Det är något du aldrig får tumma på när du sitter bakom ratten. I en tätort utgör du själv en stor risk för gångtrafikanter och cyklister, men i vilken situation är du själv som mest utsatt? På vilka typer av vägar är risken störst att dödas eller skadas svårt?

Höga hastigheter dödar

Vägar med höga hastigheter och utan mitträcke är de absolut farligaste vägarna att köra på. Höga hastigheter innebär höga risker. När det går fel, går det väldigt fel och konsekvenserna blir förödande. Avsaknaden av mitträcke innebär också en stor fara, med hjälp av mitträcke kan de mest dödliga olyckorna undvikas.

Många faror vid landsvägskörning

Landsvägar passar ofta in på exakt den beskrivningen. Där är hastigheterna höga och mitträcke saknas. Här lurar en rad olika faror som till exempel förekomsten av vilt på vägbanan. Men det finns många anledningar till att vara extra vaksam på en landsväg. Exempelvis kan omkörning vara svårt på slingrande vägar, samtidigt som jordbruksmaskiner kan ta upp plats på vägen. Stressa inte i trafiken och bedöm riskerna noga innan du väljer att köra om.
Så skyddar du dig mot dödsolyckor i trafiken.

Anpassa farten på farliga vägar

Det bästa du kan göra är att anpassa farten. Kör du på en landsväg där 90 km/h är högsta tillåtna hastighet betyder det inte att det är den rekommenderade hastigheten. Särskilt inte vid dåligt väder eller i mörker. Anpassa farten, ha en rörlig blick, sök hela tiden av vägen även åt sidorna och glöm inte att ha uppsikt i backspegeln.

Landsvägskörning kan uppfattas som enformig och det är lätt att uppmärksamheten sjunker. Detta är en av farorna med den här trafiken. Du börjar tänka på annat och missar att en farlig situation är på väg att uppstå. Det är också lätt att bli fartblind! Långa, raka, breda vägar gör att du lätt ökar hastigheten utan att märka det. Ta en titt på hastighetsmätaren då och då.

Svårt att bedöma avstånd

Vänstersvängar är ett stort problem på landsvägar. Med de höga hastigheterna är det svårt att avgöra hur lång tid det tar för mötande trafik att hinna fram till platsen där du ska korsa mötande trafik. Tänk också på att hålla avståndet till bilen framför dig. Underlaget påverkar också bilens förmåga att bromsa – är det mycket vatten på vägbanan eller snömodd? Hinner du stanna i tid om bilen framför plötsligt bromsar?

Viltolyckor vanliga på landsväg

Varje år skadas och dödas trafikanter i viltolyckor i Sverige. Och antalet viltolyckor ökar. För att minska risken för viltolyckor ska du sänka hastigheten, öka din uppmärksamhet ut mot sidorna av vägen och vara extra vaksam när viltstängsel tar slut. Tänk också på att vilt som älg och rådjur är extra aktiva under gryning och skymning.