Mellan 250 och 300 människor omkommer i trafiken och över 3 000 skadas allvarligt varje år. Trafiksäkerhet räddar liv.
Trafiksäkerhet

Hur många personer dödas årligen i trafiken i Sverige?

Att ta körkort och äntligen få en nyckel till frihet är en härlig känsla. Men det finns en baksida. Alltför många människor drabbas av enorma tragedier i trafiken. Och även om det inte känns så, kan du bli en av dem. Mellan 250 och 300 människor dödas i trafiken och omkring 1 600 skadas allvarligt varje år.

Här kan du läsa om:
  • Nollvision för att minska antal dödsoffer i trafiken
  • Hur kan antalet döda i trafiken minskas?
  • Det är du själv som är farligast
  • Hur stor andel av de som omkommer i trafiken är män?

Nollvision för att minska antal dödsoffer i trafiken

2017 omkom 253 personer i trafiken i Sverige. Det är det lägsta antalet sedan 1940-talet. Sedan 1997 har Sverige arbetat aktivt för att förhindra dödsfall och svåra olyckor i trafiken. Då införde riksdagen den så kallade Nollvisionen. Den innebär att inga människor ska dö eller skadas svårt i trafiken. Det realistiska i det kan så klart diskuteras, men visst är det ett eftersträvansvärt mål? 253 människoliv är en ofantlig summa när man tänker på var och en av dem som dött, deras vänner och familjer och vilka enorma tragedier som drabbat dem.
Så skyddar du dig mot dödsolyckor i trafiken.

Hur kan antalet döda i trafiken minskas?

Det finns mycket att göra för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Genom att bygga mitträcken för att motverka mötesolyckor och bygga om korsningar till cirkulationsplatser arbetar Trafikverket för att göra våra vägar säkrare. Fler fartkameror utmed olycksdrabbade vägar hjälper till att sänka hastigheterna.

En stor del av den förbättrade trafiksäkerheten går också att hitta i våra bilar. Bättre säkerhet med airbags och andra åtgärder ökar chansen att överleva en trafikolycka. Visste du att cirka 40 procent av alla bilister som dör i trafiken inte har på sig säkerhetsbälte?

Det är du själv som är farligast

Hur många vägar som får mitträcke och hur bra airbags vi än får, så är det din egen oförsiktighet och ditt slarv som är den absolut största trafikfaran. Utan riskmedvetenhet är du en farlig bilförare. Och det finns många faktorer som spelar in här.
Läs om vilka som är de farligaste vägarna att köra på.

Är du trött, stressad, oaktsam och har du övertro på din egen förmåga och kör för fort ökar risken för att du orsakar en olycka. Och det är inte bara vid höga hastigheter som farorna finns. Nästan hälften av alla som dör i olyckor varje år är så kallade oskyddade trafikanter, alltså cyklister och gångtrafikanter. Kör du på en fotgängare med din bil i 50 km/h är det 80 procents risk att den människan dör.

Hur stor andel av de som omkommer i trafiken är män?

Upp till 80 procent av alla som dör i trafiken är män. Visst kör män mer bil än kvinnor, men det är inte hela förklaringen. Män, och särskilt unga män, är oftare inblandade i olyckor och tenderar att vara mer oaktsamma, köra snabbare, vara mer impulsiva och sakna insikt om sina begränsningar.

Vem är du som person? Passar dina egenskaper i trafiken? Det är frågor du behöver ställa dig själv innan du sätter dig bakom ratten. Det enda som är viktigt för alla oss i trafiken är att få komma fram till vårt mål utan att dödas eller skadas. Allt annat är sekundärt.