Att ta körkort för automatväxlad bil skiljer sig från att ta körkort för vanlig bil. Prata med din trafikskola.
Svar om körkort

Kan jag ta körkort för automat?

Du har många saker att väga in om du funderar på att ta körkort för automatväxlad bil. Det finns både för- och nackdelar. Du blir begränsad till att bara köra en viss typ av bil, men vet du att växlingen är ett stort problem för dig, kan det vara ett alternativ.

Här kan du läsa om:
  • Vad innebär det att ta körkort för automat?
  • Är det värt att ta automatkörkort?
  • Nackdelar med automatkörkort

Vad innebär det att ta körkort för automat?

Ett körkort för automat är ett så kallat villkorat B-körkort. På samma sätt som ditt B-körkort är villkorat om du behöver glasögon eller linser – du måste ha dem på dig för att få köra. I det här fallet får du endast köra bilar som är automatväxlade. Om du vid ett senare tillfälle skulle vilja ha B-körkort utan automat-villkoret behöver du bara göra ett nytt körprov. Riskutbildningen och kunskapsprovet från ditt tidigare kort gäller fortfarande.
Läs mer om vilka fordon du får köra med ett B-körkort

Är det värt att ta automatkörkort?

Det finns flera fördelar med att ta körkort för endast automatväxlad bil. För det första är det enklare. Du slipper inte bara att lära dig växla en bil, du har heller ingen koppling att hålla reda på. Det blir lättare att starta och stanna, särskilt i uppförsbacke. Eftersom det är lättare går ofta trafikutbildningen också snabbare. Men att lära sig hantera en manuell växellåda är samtidigt en väldigt liten del av hela din trafikutbildning. Skillnaderna behöver inte bli så stora.

För många med rörelsebegränsning kan körkort för automat vara ett väldigt bra alternativ, och ibland det enda alternativet. Då villkoras körkortet av medicinska skäl.

Nackdelar med automatkörkort

Det finns så klart också flera invändningar mot att ta körkort för automat. I många fall kan det vara begränsande om bara en manuell bil finns att tillgå. Men det är faktiskt ett krympande problem. Förr var automatväxlade bilar fortfarande ganska ovanliga och på många sätt sämre. Men utvecklingen har gått fort och idag är över hälften av alla nybilar som säljs i Sverige automatväxlade. Det är en kraftig ökning och antalet som tar körkort för automat ökar också. Dessutom är alla hybrid- och elbilar automatväxlade, vilket också är en växande kategori på marknaden. Men det är fortfarande så att det finns många bilar du inte får köra!

Är det säkrare att köra en automatväxlad bil?

Ett argument som ofta används i samband med automatbilar är trafiksäkerhet. Att det på olika sätt skulle innebära större trafiksäkerhet när föraren kan koncentrera sig mer på trafiken än växlingen. Men forskningsstudier visar att det inte riktigt stämmer. Dessutom tenderar de som kör upp för automat att oftare underkännas på sitt körprov. Självklart är det svårt att veta exakt varför, men en anledning kan vara att de tror att ett automatkörkort är så mycket enklare än ett vanligt. Det kan också vara så att de inte har mängdtränat på samma sätt som krävs när du kör en bil med vanliga växlar.
Så här maximerar du övningskörningen