I Sverige gäller högertrafik sedan 1967. Exakt klockan fem på morgonen den tredje september körde alla bilar över till höger sida. Efter det kör alla på höger sida och håller till höger vid möten.
Högerregeln

Högertrafik och högerregel

I Sverige gäller högertrafik och högerregeln är en av grunderna i hur trafikanter ska förhålla sig till varandra. Högerregeln innebär att när du som fordonsförare närmar dig en vägkorsning där ingen av vägarna är huvudled och ett annat fordon närmar sig från höger, är det du som har väjningsplikt. Sverige fick högertrafik 1967.

Vad är högerregeln?

Högerregeln gäller i trevägskorsningar så väl som på parkeringsplatser eller andra öppna platser. När det inte finns trafikskyltar, trafikljus eller annan information som berättar vem som har företräde, så är det högerregeln som gäller. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna regel inte fritar dig eller någon annan förare från kravet på särskild försiktighet. Alla förare har alltid ett krav på att vara omsorgsfulla och hänsynsfulla så att trafikolyckor inte uppstår. Extra hänsyn ska tas mot barn, gamla och funktionshindrade. När du utbildar dig för körkort är högerregeln en trafikregel du kommer att bli väl bekant med och få öva på i många olika situationer. Funderar du på att du ta körkort? Här kan du hitta Sveriges bäst utbildade trafiklärare. 

Hur fungerar högerregeln – och gäller den i vänstertrafik?

De flesta länder som har vänstertrafik använder också vänsterregeln när det handlar om vem som har företräder i korsningar där det inte finns angivelse om huvudled eller trafiklyse som reglerar trafikflödet. När Sverige lade om från vänstertrafik till högertrafik så innebar det att högerregeln också började gälla. Idag finns det bara ett fåtal länder som har vänstertrafik, så kör du utomlands och ska köra vänstertrafik, var extra försiktig och uppmärksam så att du alltid vet varifrån trafiken kommer och hur trafikflödet fungerar.
Vill du veta mer om högerregeln? Här hittar du matnyttig information.

Lång väg fram till högertrafik i Sverige

Sverige hade högertrafik – eller regeln att hålla till höger – redan 1718. Den ändrades 1734 till vänstertrafik och sedan gällde vänstertrafik fram till 1967. Övergången till högertrafik var resultatet av ett långt opinionsarbete både inom politiken, näringslivet och gemene man. Exempelvis hölls en folkomröstning 1955, men då vann vänstertrafiken. Dock drev politikerna igenom en förändring och det tyngsta argumentet var att högertrafik var mer internationellt gångbart och att många länder redan hade detta system. Exempelvis hade Danmark redan högertrafik när Sverige gjorde sin omställning.

Omläggning till högertrafik 1967

Klockan fem på morgonen den tredje september 1967 körde alla bilar och fordon över från vänster körfält till höger. Innan omläggningen drevs en massiv informationskampanj för att se till att alla trafikanter visste vad som gällde. För att undvika trafikkaos jobbade både polis och militärer för att hjälpa till. Dessutom fick de flesta vägmärken ny design och skyltades även om. Vägmarkeringarnas färg ändrades från gul till vit. Dessutom bytte utryckningsfordon från röda till blå ljus. Bilägare uppmanades att byta halvljus så att inte bländningen blev fel vid omläggningen. Man skickade också ut etiketter att sätta upp inne i bilen så det var tydligt för föraren vilken sida på vägen som gällde. Tack vare tillfälliga begränsningar i trafiken som exempelvis lägre hastighet gick omläggningen väldigt smärtfritt med mycket få olyckor.
Plugga på om högerregeln och all annan körkortsteori med appen Körkort nu med Elevcentralen.