Högerregeln är en av våra viktigaste trafikregler. Den gäller även inne på en parkeringsplats.
Högerregeln

Gäller högerregeln på en parkeringsplats?

Högerregeln är en viktig och ganska svår trafikregel att lära sig. Samtidigt är den en grundläggande regel för hur fordon ska förhålla sig till varandra när inga vägmärken eller rödljus kontrollerar trafikrytmen. Högerregeln gäller i en rad situationer som inte alltid är så självklara. Inte minst är det viktigt att ha högerregeln i åtanke när du kör inne på en parkeringsplats.

Här kan du läsa om:
  • Högerregeln gäller på en parkeringsplats
  • Högerregeln eller utfartsregeln – när du lämnar parkeringsplatsen
  • Visa att du tänker väja

Högerregeln gäller på en parkeringsplats

I artikeln Vad är högerregeln kan du läsa om hur högerregeln fungerar. Men gäller högerregeln när du befinner dig på en parkeringsplats, en bensinstation eller andra öppna platser där du kan tänkas köra bil? Det gör den i allra högsta grad! På en parkeringsplats råder ju sällan andra väjningsregler – då blir högerregeln det som styr vem som har företräde och vem som har väjningsplikt.

Högerregeln eller utfartsregeln – när du lämnar parkeringsplatsen

Däremot ska du vara uppmärksam när du väl lämnar parkeringsplatsen eller bensinstationen. Då upphör högerregeln direkt att gälla och istället bör du vara medveten om utfartsregeln. Utfartsregeln betyder att du ska lämna företräde åt alla andra fordon, såväl från vänster som höger, när du kör ut från till exempel en parkeringsplats, garageutfart eller gågata. Tänk på att du ska lämna företräde åt alla trafikanter, inklusive gående och cyklister. Ytterligare en situation då högerregeln gäller är då du befinner dig på en återvändsgata.

Visa att du tänker väja

Kommunikation är en viktig del i trafiksäkerheten. Som alltid när det gäller väjningsplikt är det viktigt att du som förare tidigt visar att du tänker väja. Genom att sakta in i god tid förmedlar du till dina medtrafikanter att du tänker väja för dem och du bidrar till större lugn och säkerhet i trafiken. Att hålla hög hastighet och tvärbromsa är inte bra för fordonet, inte bekvämt för passagerarna och risken för att det uppstår en olyckshändelse ökar markant.