Tillstånd för dig som vill bli handledare

Innan det är dags att sätta sig bakom ratten gäller det att ha ett körkortstillstånd. För den som vill övningsköra privat måste även en godkänd handledare vara med i bilen. Handledare kan vem som helst bli som uppfyller vissa krav.

Innan du och din handledare kan börja övningsköra privat krävs ett körkortstillstånd och att din handledare har ett giltigt handledarbevis. Handledarbevis utfärdas av Transportstyrelsen.
Här kan du läsa om:
 • Så här blir du handledare
 • Handledarbevis och körkortstillstånd vid övningskörning
 • Du kan inte bli handledare om

Så här blir du handledare:

Den som vill övningsköra privat med personbil eller lätt lastbil behöver inte bara ett körkortstillstånd utan måste också ha en godkänd handledare med sig. Då krävs ett handledarbevis. Vill du bli handledare gäller följande regler:

 • Du ska ha fyllt 24 år.
 • Du ska ha haft körkort i minst fem år. Körkortet måste vara utställt i Sverige eller annat EES-land.
 • Du och din elev ska båda två genomgått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren.

Svarar du ja på ovanstående tre punkter går det bra att ansöka om handledarskap på Transportstyrelsens hemsida*. Det gör du enklast genom deras e-tjänst. Ett handledarbevis är knutet till en specifik elev och gäller i fem år, sedan måste det förnyas. Om din elevs körkortstillstånd behöver förnyas under tiden ditt handledarskap gäller, behöver du som handledare inte ansöka på nytt.

Handledarbevis och körkortstillstånd vid övningskörning

Kom ihåg att du alltid måste ha med dig ditt handledarbevis när ni är ute och övningskör och självklart måste den du övningskör med ha ett giltigt körkortstillstånd med sig. Du kan läsa mer om din roll som handledare och om handledarbevis här.

Detta gäller alltså för övningskörning med personbil och lätt lastbil. Vill man bli handledare åt en elev som till exempel ska ta mc-kort eller körkort för lastbil behöver ni inte genomgå introduktionsutbildningen, men du behöver fortfarande ansöka om handledarbevis.

* OBS! Du kan inte bli handledare om:
 • ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus.
 • ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott.
 • ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås
  du redan har 15 giltiga godkännanden som handledare.