Körkortstillstånd för Grupp 2 och 3 – lastbil och buss

Om du vill ta körkort för tung lastbil eller buss finns särskilda körkortstillstånd för dig att söka. Tung lastbil och buss delas in i körkortsgrupperna 2 och 3. Här kan du läsa mer om vad som gäller för körkortstillstånd och övningskörning för de olika körkortsbehörigheterna. Är du intresserad av att utbilda dig till yrkesförare gäller särskilda regler. Prata med din STR-anslutna trafikskola så får du goda råd och bra hjälp.

Vill du ha ett körkortstillstånd för tung lastbil eller buss? Då är det antingen tillstånd för Grupp 2 eller Grupp 3 du ska ansöka om. Du ansöker hos Transportstyrelsen.
Här kan du läsa om:
  • Tillstånd för grupp 2 och 3 kräver både syn- och läkarintyg
  • Körkortstillstånd för C1 – Medeltung lastbil
  • Körkortstillstånd för C1E – Medeltung lastbil med tungt släp
  • Körkortstillstånd för C (CE) – Tung lastbil (med släp)
  • Körkortstillstånd för CE – Tung lastbil med tungt släp
  • Körkortstillstånd för D1 – Mellanstor buss
  • Körkortstillstånd för D – Buss

Tillstånd för Grupp 2 och 3 kräver både syn- och läkarintyg

Om du vill övningsköra med tung lastbil eller buss ska du ansöka om ett körkortstillstånd för Grupp 2 och 3. Förutom ett synintyg måste du alltid komplettera din ansökan med ett läkarintyg eftersom det finns högre medicinska krav på dig som ska köra tung trafik. I Grupp 2 och 3 ingår alla fordon som finns i Grupp 1 samt C1, C1E, C och CE för Grupp 2 och D1, D1E, D och DE i Grupp 3. För att få ta körkort i någon av dessa kategorier måste du alltid först ha ett svenskt körkort med behörighet B.

Läs mer om olika körkortsklasser här.

Körkortstillstånd för C1 – Medeltung lastbil

För att få övningsköra med medeltung lastbil ska du ha fyllt 18 år och ha ett körkortstillstånd för Grupp 2. Vill du övningsköra privat måste du dessutom ha med dig en godkänd handledare och framför allt måste du redan ha ett B-körkort.

Körkortstillstånd för C1E – Medeltung lastbil med tungt släp

Här gäller samma regler som för C1.

Körkortstillstånd för C (CE) – Tung lastbil (med släp)

Vill du ta ett så kallat C-körkort – ett körkort för tung lastbil – får du börja övningsköra när du fyllt 20 år. Du måste också ha med dig en godkänd handledare och du ska sedan tidigare ha ett B-körkort. Om du däremot utbildar dig till yrkesförare (yrkesförarkompetens) kan du övningsköra och ta körkort för tung lastbil redan när du har fyllt 18 år.

Körkortstillstånd för CE – Tung lastbil med tungt släp

Här gäller samma regler som för C.

Körkortstillstånd för D1 – Mellanstor buss

Om du vill övningsköra med mellanstor buss måste du ha fyllt 20 år och ha ett körkortstillstånd för Grupp 3. Övningskör du privat behöver du också ha ett svenskt körkort med behörighet B och en godkänd handledare med dig. Om du istället utbildar dig på yrkesskola (yrkesförarkompetens) får du både börja övningsköra och ta D1-körkort från det att du fyller 18 år.

Körkortstillstånd för D1E – Mellanstor buss med tungt släp

Här gäller samma regler som för D1.

Körkortstillstånd för D – Buss

Vill du bli busschaufför är det ett D-körkort du behöver. När du skaffat dig körkortstillstånd för Grupp 3 får du börja övningsköra med buss när du fyllt 23 år. Övningskör du privat måste du ha en godkänd handledare och ett B-körkort. Andra regler gäller om du istället utbildar dig på yrkesskola. Om du utbildar dig i gymnasieskolan för att köra persontransporter får du börja övningsköra redan då du är 18 år och om du utbildar dig på Komvux eller hos en annan godkänd utbildare ska du ha fyllt 21 år.