E-körkort – vad är det?

Om du har körkort för att få köra personbil, lätt lastbil, tung lastbil eller kanske buss kan du ta en ny E-behörighet. Det innebär att du får köra just det fordonet med ett tungt släp påkopplat. Behörigheten får du efter att ha klarat ett nytt kunskapsprov och ett nytt körprov hos Trafikverket.

Till en rad körkort kan du ta E-behörighet och få lov att köra ett tungt släp.
Här kan du läsa om:
  • Bygg på ditt körkort med behörighet för tungt släp
  • De här körkorten kan utökas med E-behörighet
  • Ta körkortet först – utöka med E-behörighet sen
  • Vad räknas som tungt släp för E-kort?

Bygg på ditt körkort med behörighet för tungt släp

E-körkort är ingen egen behörighet utan ett slags tillägg till en rad andra körkortsbehörigheter. Tillägget innebär att du får köra det aktuella fordonet som körkortet gäller för med ett eller flera påkopplade tunga släp. Men E-tillägget är inte bara en utökning av ditt körkort, för att ta ett E-körkort behöver du utföra både ett nytt kunskapsprov och ett nytt körprov hos Trafikverket.
Läs mer om hur du tar ett BE-körkort här.

De här körkorten kan utökas med E-behörighet

Du kan ta E-behörighet för en rad olika fordon:

  • BE-körkort innebär att du kan köra personbil och lätt lastbil med tungt släp.
  • C1E-körkort innebär att du kan köra medeltung lastbil med tungt släp.
  • CE-körkort innebär att du kan köra tung lastbil med tungt släp.
  • D1E-körkort innebär att du kan köra mellanstor buss med tungt släp.
  • DE-körkort innebär att du kan köra buss med tungt släp.
Ta körkortet först – utöka med E-behörighet sen

I alla varianter här ovan gäller regeln att du först måste ta körkortet med behörigheten för att få köra fordonet, i dessa fall alltså behörigheterna B, C, C1, D1 och D. Därefter kan du gå en ny utbildning med både teori och körövning för att ta ett E-kort för tungt släp.

Vad räknas som tungt släp för E-kort?

Har du ett BE-körkort och kör personbil eller lätt lastbil med tungt släp får släpet inte väga mer än 3 500 kg. BE-behörigheten har dock inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt. För CE- och DE-körkort finns inga begränsningar för vad släpet får väga.
Läs mer om BE-körkort här.
Läs mer om C-körkort här.
Läs mer om D-körkort här.