Taxi och traktor – två fordon i arbetslivet

Funderar du på att utbilda dig till och arbeta som taxichaufför? Då behöver du ett B-körkort och en taxiförarlegitimation. En taxiförarlegitimation får du genom att först gå en utbildning och sedan utföra godkända prover på Trafikverket. För dig som är intresserad av lantbruk och vill arbeta med odling eller djuruppfödning kan traktorkort vara bra att ha. Läs om reglerna kring detta!

Taxi eller traktor? Båda används i arbetslivet. Taxiförare behöver B-körkort och taxiförarlegitimation. Traktorförare kan exempelvis ha traktorkort eller AM-körkort.
Här kan du läsa om:
 • Taxi – ett serviceyrke på fyra hjul
 • Så här tar du taxikort
 • Traktor och traktorkort

Taxi – ett serviceyrke på fyra hjul

Vill du köra taxi räcker det inte med ett B-körkort, du måste också ha en taxiförarlegitimation. Legitimationen ska sitta väl synlig i bilen och ska förnyas var tionde år. Med en sådan legitimation får du också utföra en rad persontransporter som färdtjänst, skolskjuts, avtalskunder och sjukresor. Från och med september 2018 kan du som är arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen ansöka om lån till B-körkort hos CSN. Blir du godkänd för lån kan du låna upp till 15 000 kr.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för CSN-lån.

Så här tar du taxikort

Du måste först klara av både kunskapsprov och körprov innan du ansöker om din taxiförarlegitimation. För att göra det rekommenderas att du först går en taxikurs på en trafikskola. Det är en garanti för att du verkligen har med dig all kunskap du behöver till provtillfällena. För att ta taxiförarlegitimation ska du vara 21 år och haft körkort i minst 2 år. Taxiförarlegitimationen utförs i tre steg:
Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du väljer trafikskola.

 • Först gör du ett kunskapsprov som består av tre delar:
  • Kartläsning.
  • Säkerhet och beteende (omfattar körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren samt fordonskännedom).
  • Lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning).
  • Provet gör du på något av Trafikverkets förarprovskontor och alla tre delproven måste vara godkända inom sex månader från det att det första delprovet blev godkänt.
 • Sedan utför du körprovet där du bedöms på fyra områden:
  • Du ska kunna göra en korrekt fordonskontroll av bilen.
  • Du ska bevisa att du tänker på passagerarens säkerhet i största möjliga utsträckning.
  • Under minst 35 minuters körning på landsväg och i tätort ska du bevisa att du kan köra på ett trafiksäkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt.
  • Du måste kunna uppvisa sinnesnärvaro och omdömesförmåga när det kommer till komplicerade trafik- och risksituationer.
 • Ansök om din taxiförarlegitimation:
  • Du måste lämna ett särskilt läkarintyg som är utfärdat högst två månader före ansökan.
  • Du ska vara minst 21 år.
  • Du ska ha haft B-körkort i minst 2 år eller ett D-körkort.
  • Godkänt kunskapsprov för taxilegitimation.
  • Godkänt förarprov för taxilegitimation.
Traktor och traktorkort

Vill du köra traktor som tillhör klass A kan du ta ett traktorkort. Har du redan ett körkort med AM-behörighet eller högre så gäller det även för den här typen av traktor. En traktor klass A är konstruerad för hastigheter som inte överstiger 40 km/h. Traktorn ska ha en LGF-skylt där bak och ska köras i vägrenen eller så långt till höger på körbanan det går.
En bil som är ombyggd till traktor benämns A-traktor eller EPA-traktor. Dessa får framföras i högst 30 km/h och kräver ett traktorkort klass A eller ett körkort.

För att ta ett traktorkörkort ska du vara 16 år, ha ett körkortstillstånd och klara ett kunskapsprov på Trafikverket. För att klara kunskapsprovet är det en bra idé att gå en traktorsutbildning på trafikskola.
Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du väljer trafikskola.

Det finns också traktorer som kategoriseras i klassen B. Det är en traktor som är konstruerad för hastigheter över 40 km/h men som får köras i högst 50 km/h. För att få köra en sådan måste du ha körkort med behörighet B eller högre.
Läs mer om B-körkort här.