Vad är sant när det gäller motorcykel och moped?

På långt håll kan det vara svårt att skilja på en motorcykel och en moped. Det kan innebära stora problem när du försöker beräkna hastigheten på ett tvåhjuligt fordon i trafiken. Tiden det tar innan du och en mötande motorcykel når varandra kan vara mycket kortare än du tror!

Det är svårt att skilja på en motorcykel och en moped på långt håll. Det kan skapa stora risker när du ska försöka bedöma hastigheten som ett två-hjuligt fordon närmar sig med.
Här kan du läsa om:
  • Att skilja på moped och motorcykel
  • Vikten av att se långt fram
  • Dela vägbana med motorcykel eller moped

Att skilja på moped och motorcykel

Att se skillnaden på en moped och en motorcykel kanske låter som en lätt uppgift. Men när du har fordonet 50 meter bort på en väg kan det vara närmast omöjligt. Varför är det då viktigt? Jo, en moped och en motorcykel har helt olika hastighetsbegränsningar. Medan motorcykeln troligtvis håller minst lika hög hastighet som du som kör bil, kan en moped köra i 45 km/h som snabbast.
Läs mer om att ta AM-körkort för moped klass 1 här.
Läs mer om att ta mc-kort här.

Vikten av att se långt fram

Tänk att du kör på en landsväg där du håller en hastighet på 90 km/h. Det innebär att du färdas cirka 25 meter per sekund. Under sådana omständigheter är det livsviktigt att du har din uppmärksamhet långt fram. Om du ska hinna reagera och börja bromsa i tid måste du upptäcka möjliga faror så tidigt det bara går. Det kan handla om allt från bilar som ska köra in på landsvägen från en anslutande väg eller vilt som är på väg att ta sig upp på körbanan.
Läs mer om vilka vägar som är de farligaste att köra på.

Dela vägbana med motorcykel eller moped

Men det kan också handla om ett tvåhjuligt motorfordon som delar din körbana på något sätt och då är det mycket viktigt att vara medveten om att hastigheten på det fordonet kan variera kraftigt beroende på om det är en motorcykel eller en moped. Ett tillfälle då den risken är stor är när du ska göra en vänstersväng på en landsväg. Du stannar för att invänta mötande trafik för att säkert korsa deras körbana vid svängen. Långt bort ser du en moped. Eller är det en motorcykel? Detta är en vanlig olycka mellan bil och motorcykel där motorcykeln misstagits för moped.

En annan fara som är lätt att missa är om du ser en motorcykel en bit framför dig. Kanske inget du lägger märke till. Men det kan vara en moped. Om det är en moped kommer du att hinna ikapp den inom mycket kortare tid än du hade väntat dig. Hinner du sakta in eller tvingas du göra en farlig omkörning?