Vad är ett AM-körkort?

AM-körkortet infördes i Sverige 1 oktober 2009. Det innebär att alla som vill köra en moped i klass 1 (en EU-moped) måste ha ett sådant körkort. Men om du har ett A1-, A2-, A- eller B-körkort ingår AM-behörigheten i det. AM-körkortet får du genom att först gå en utbildning och sedan göra ett teoriprov på Trafikverket.

AM-körkortet måste du ha för att få köra mopeder i klass 1, så kallade EU-mopeder. De får köras i 45 km/h.
Här kan du läsa om:
  • När behöver du ett AM-körkort?
  • Varför måste du ha ett AM-körkort?
  • Vad krävs för att få AM-körkort?

När behöver du ett AM-körkort?

Om du vill köra en EU-moped måste du ha ett AM-körkort som gäller för mopeder klass 1. I klass 1 hittar du mopeder som går i max 45 km/h. Du får också köra EU-moped om du har ett traktor-kort utfärdat före 1 oktober 2009 eller ett förarbevis för moped utfärdat före 1 oktober 2009.
Läs mer om EU-mopeder här.

Varför måste du ha ett AM-körkort?

Fram till 1990-talet gick alla mopeder i max 30 km/h och vem som helst fick köra dem. Men så kom EU-mopeden och saker och ting började förändras. De nya EU-mopederna gick att köra i 45 km/h och i takt med att de blev alltmer populära, ökade antalet olyckor. Ett första steg var att införa förarbevis för mopeder och med tiden kom det nya AM-körkortet.

Idag är alla mopeder indelade i två klasser. I klass 2 hittar du mopeder som går i max 25 km/h och i klass 1 de som går i max 45 km/h. För att få AM-körkort (moped klass 1) måste du först gå en utbildning. Den är alltid minst 12 timmar, varav åtta timmar är teori och fyra timmar praktisk övning. Sedan gör du ett kunskapsprov på Trafikverket.
Läs mer om hur du tar AM-körkort här.

Vad krävs för att få AM-körkort?

Så här säger Transportstyrelsen:

  1. Du har ett körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  3. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
  4. Du har fyllt 15 år.
  5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.
  6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort kan det bytas ut mot ett svenskt.