Pris på lastbilskörkort – en investering för framtiden

Att svara på hur mycket ett lastbilskörkort kostar är svårt. Helt klart är att det är en stor och viktig investering. Kanske är det starten på ett yrkesliv? Slutsumman beror exempelvis på hur mycket körkunskap du har innan och hur snabbt du lär dig manövrera fordonet och kan analysera trafiksituationer och bedöma risker. Men kostnaden kommer också att påverkas av om du måste göra ditt körkortsprov mer än en gång.

Kostnaden för ett C-körkort innebär både fasta och rörliga kostnader men är en investering som kan ha stor betydelse för ditt yrkesliv.
Här kan du läsa om:
  • Att sänka kostnaden för lastbilskörkort
  • Välj en STR-ansluten trafikskola
  • Pris för lastbilskort på trafikskola
  • Övriga kostnader som tillkommer för C-kort
  • Ytterligare kostnader för YKB
  • CSN-lån för att ta körkort

Att sänka kostnaden för lastbilskörkort

Det kostar mer än dubbelt så mycket att göra körprovet för tung lastbil än för personbil. Misslyckas du med ditt prov kan det kosta dig ett par tusen för varje försök. Vänta med provet tills du är redo, så slipper du betala mer än en gång. Absolut störst chans att lyckas med det är att genomgå en trafikutbildning på en STR-ansluten trafikskola.

Välj en STR-ansluten trafikskola

Det finns många fördelar med att välja en STR-ansluten trafikskola när du ska ta C-körkort. STR har till exempel tagit fram utbildningsmaterialet för lastbilskörkort och skapat teoriappen Körkort nu med Elevcentralen där du enkelt kan plugga på din körkortsteori. De har samtidigt tagit hjälp av sin långa erfarenhet av körkortspedagogik och format en kursplan som ger dig den rakaste vägen mot körkortet. När du väljer en STR-ansluten trafikskola väljer du en trafikskola som drar nytta av alla positiva effekter som uppstår när teorin, praktiken och planen samverkar på bästa sätt.
Läs mer om fördelarna med STR-anslutna trafikskolor.

Pris för lastbilskort på trafikskola

De flesta trafikskolor, som erbjuder utbildning för C-körkort, har en rad paketpriser du kan välja på. Ofta ingår körlektioner, teorilektioner, utbildningsmaterial, online-resurser och ibland hyra av lastbil för körprovet på Trafikverket. Det som skiljer paketen åt är ofta hur många körlektioner som ingår. Ta reda på vad som verkligen ingår i paketet innan du slår till och vad det skulle kosta att ta extra körlektioner om du behöver.
Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du väljer trafikskola.

Övriga kostnader som tillkommer för C-kort

Utöver din trafikutbildning och körkortsprovet tillkommer en rad mindre utgifter. I samband med körkortstillståndet ska du utföra både en syn- och läkarundersökning som du själv bekostar. Det tillkommer också kostnader för fotografering i samband med körkortsprovet och tillverkningen av ditt körkort.
Läs mer om vägen till ett C-körkort här.

Ytterligare kostnader för YKB

Vill du utbilda dig till yrkesförare för att kunna köra godstransporter måste du ta ett Yrkeskompetensbevis, ett YKB. Det är en utbildning du går utöver körkortsutbildningen (du kan gå utbildningen parallellt med din trafikutbildning). Den omfattar 140 timmar om du är över 21 år och 280 timmar om du är under 21 år. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som du gör på Trafikverket.

En sådan utbildning kan du själv finansiera och den kostar ofta mellan 25 000 kr till 30 000 kr. Du kan också gå utbildningen på kommunal vuxenutbildning, men då finns bara grundkursen på 140 timmar. På Komvux betalar du bara kostnaderna för utbildningsmaterial, körkortsprov och övriga småkostnader.

För att behålla din YKB måste du sedan gå en fortbildningskurs var femte år. En sådan ligger på 35 timmar och kostar runt 7 000 kr – 8 000 kr. En sådan utbildning hittar du på vissa trafikskolor.
Leta efter STR-anslutna trafikskolor som erbjuder utbildningar för YKB här.

CSN-lån för att ta körkort

För att kunna bli yrkesförare är första steget ett B-körkort. Visste du att från och med september 2018 har regeringen gjort det möjligt för arbetssökande i åldern 18-47 att ansöka och få CSN-lån för att kunna ta ett B-körkort? På det viset kan fler få bättre möjlighet och även starta en karriär som yrkesförare. Du kan låna upp till 15 000 kr via CSN och du måste välja en trafikskola som är godkänd av Transportstyrelsen.
Läs mer här om dina möjligheter att ta ett lån till B-körkort.
Hårda fakta om finansiering av B-körkort via CSN-lån.