D-körkort – om du vill köra buss

Om du funderar på att bli busschaufför kan ett D-körkort vara något för dig. Då får du köra buss med obegränsat antal passagerare. Men för att få arbeta som yrkeschaufför måste du också genomgå en yrkeskompetensutbildning. Det kan du göra efter eller parallellt med att du tar ditt D-körkort.

Som busschaufförer behöver du ha ett D-körkort och ett yrkeskompetensbevis (YKB) för att få lov att köra persontransporter.
Här kan du läsa om:
  • Två olika busskörkort att välja på
  • Ta busskort för yrkestrafik
  • D1-körkort för mindre buss
  • D-körkort för tung buss
  • CSN-lån för att ta körkort

Två olika busskörkort att välja på

Beroende på vad för typ av buss du vill köra finns två olika körkort att välja på. Vill du bli busschaufför i till exempel linjetrafik är det ett körkort för tung buss du ska ta. Ett så kallat D-körkort med tillhörande yrkeskompetensbevis. Har du bara behov av att köra mindre bussar räcker det kanske med ett D1-körkort.

Ta busskort för yrkestrafik

Många som tar D-körkort gör det för att arbeta som busschaufför. Är det något du är intresserad av behöver du också gå en så kallad yrkeskompetensutbildning för att få ett YKB, yrkeskompetensbevis. Är du 23 år eller äldre är den utbildningen på 140 timmar (280 timmar om du är yngre). Ditt YKB behöver du sedan förnya vart femte år genom att gå en fortbildning. Fortbildningen finns hos en rad utbildare och omfattar 35 timmars undervisning. Du kan exempelvis göra det med hjälp av STR.
Läs mer om YKB och fortbildning hos STR.

D1-körkort för mindre buss

D1-körkort ger dig tillstånd att köra en mellanstor buss. En mellanstor buss får ha max 16 passagerare och inte vara längre än åtta meter. För att ta körkort med D1-behörighet ska du vara 21 år och du får börja övningsköra när du är 20 år. Om du utbildar dig för att köra persontransporter (YKB) får du börja övningsköra och ta D1-körkort redan när du är 18 år. Men du måste först ha ett B-körkort. Vill du kunna koppla tungt släp på din buss kan du senare ta ett D1E-körkort.

D-körkort för tung buss

Med behörigheten D på ditt körkort får du köra buss med ett obegränsat antal passagerare. Här råder en rad olika åldersgränser beroende på var du går din utbildning. Utbildar du dig till yrkesförare (YKB) på en gymnasieskola får du ta D-körkort redan när du fyllt 18 år. Går du samma utbildning på Komvux eller en annan godkänd yrkesutbildare får du ta körkortet när du är 21 år och i övriga fall gäller 24 år. Vill du kunna koppla ett tungt släp på din buss, kan du vid ett senare tillfälle ta ett DE-körkort.

CSN-lån för att ta körkort

För att kunna bli yrkesförare är första steget ett B-körkort. Visste du att från och med september 2018 har regeringen gjort det möjligt för arbetssökande i åldern 18-47 att ansöka och få CSN-lån för att kunna ta ett B-körkort? På det viset kan fler få bättre möjlighet och även starta en karriär som yrkesförare. Du kan låna upp till 15 000 kr via CSN och du måste välja en trafikskola som är godkänd av Transportstyrelsen.
Läs mer här om dina möjligheter att ta ett lån till B-körkort.
Hårda fakta om finansiering av B-körkort via CSN-lån.