Körkortsprov – sista steget mot körkort

Börjar du närma dig slutet på din trafikutbildning? Då kanske du har börjat tänka på körkortsprovet. För B-körkort består provet av två delar, ett kunskapsprov och ett körprov. För att få ditt körkort måste du bli godkänd på båda proven inom fyra månader (Dock har denna period förlängts till sex månader fram till september 2021 på grund av minskat antal testtillfällen under corona-pandemin).

Är du redo för ditt körkortsprov? Idag är det många som underkänns på sina prov och köerna till provtider är långa. Se till att vara förberedd!
Här kan du läsa om:
  • Sammanhållet körkortsprov
  • När är du redo för ditt körkortsprov?
  • Företräde till körkortsprov

Sammanhållet körkortsprov

Ska du ta körkort för att få köra personbil gör du ett körkortsprov som består av två delar: kunskapsprov B och körprov B, ibland kallade teoriprov och uppkörning. Trots att du gör proven vid olika tillfällen räknas de som två delar av samma prov, ett så kallat sammanhållet prov. För att få körkort måste du vara godkänd på både teoriprovet och körprovet inom fyra månader. Om du inte lyckas med det måste du göra båda proven igen.

När är du redo för ditt körkortsprov?

För att få göra körkortsprovet behöver du ett körkortstillstånd och du måste vara godkänd på de obligatoriska riskutbildningarna. Det kan vara svårt att själv veta när du är redo att göra ditt körkortsprov. Det bästa är att samråda med din trafiklärare, han eller hon vet exakt vad Trafikverket förväntar sig av dig och kan avgöra om dina körkunskaper är tillräckliga.
Hitta en STR-ansluten trafikskola nära dig

Idag är det ett stort problem att många gör proven utan att vara redo. Över hälften av alla som gör sitt körprov underkänns. Det resulterar i enorma köer till Trafikverkets prov och långa väntetider för dig som vill göra proven. Det är därför viktigt att boka in körkortsprovet i god tid. Räkna med minst två månader i förväg om du vill kunna köra upp i din egen stad och på en tid som passar dig.

Under ditt körprov får du först göra en säkerhetskontroll och därefter köra efter instruktioner från förarprövaren. Du får köra i både tätort och på landsväg. Direkt efter körprovet får du reda på om du är godkänd eller inte. Blir du underkänd får du veta vad du gjorde fel. Det är viktig information att ta med dig. Nu måste du gå tillbaka till övningskörningen och träna mer innan du försöker igen.
Här får du bra tips på hur du lyckas med ditt körprov

Företräde till körkortsprov

När du gör ditt teoriprov och ditt körprov för första gången har du företräde till de första lediga tiderna som finns. Du har företräde till ytterligare två provtider om något av eller båda dina första prov inte blir godkända. Men har du gjort fyra prov som underkänts förlorar du din förtur och du kan få vänta länge på provtider.