Körkortsboken från STR och andra läromedel

För att du ska lära dig rätt saker på din väg mot körkort underlättar det mycket att ha körkortsböcker och andra läromedel som är speciellt framtagna för att följa en läroplan. Ett av de viktigaste hjälpmedlen är den officiella körkortsboken från STR. STR är en branschorganisation som över 700 svenska trafikskolor är anslutna till. Körkortsboken från STR är ett bra val om du vill känna dig trygg med att lära dig det som din trafikskola rekommenderar dig att kunna. Här nedan kan du läsa mer om vilka fördelar körkortsboken och andra läromedel ger dig på din resa mot körkortet.

Köp Körkortsboken här

Körkortsboken och andra läromedel är en viktig del av en körkortsutbildning. STR ger ut både läromedel med studiehäften, instuderingsfrågor samt övningar och smarta läromedel i digital form.
Här kan du läsa om:
  • Körkortsböcker med kvalitet ger dig rätt kunskap
  • Digitala läromedel fungerar som körkortsböcker
  • Körkortsböcker med studiehäften, övningar och frågor ger resultat
  • Grundläggande körkortsböcker – Trafikens grunder eller Körkortsboken
  • Allmänna körkortsböcker utgivna av STR
Körkortsböcker med kvalitet ger dig rätt kunskap

När du går en trafikutbildning är körkortsteorin en stor och viktig del. STR är inte bara Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, de är också den största producenten av trafikläromedel. Böckerna är framtagna för att fungera som kurslitteratur när du går en trafikutbildning och utbildningsplanen hos din trafikskola utgår från upplägget i böckerna. Teorilektioner och körövningar följer planen steg för steg vilket gör att du lätt får en överblick över ditt kursupplägg och var du befinner dig i utbildningen.

Digitala läromedel fungerar som körkortsböcker

Idag har de digitala läromedlen blivit populära och du har möjligheten att skaffa dig kunskap på flera olika sätt. STR erbjuder en lång rad traditionella böcker men också online-resursen Körkort nu med Elevcentralen, en digital portal för alla dina körkortsbehov. Här kan du boka körlektioner, plugga teori och göra mängder med tester för att se hur mycket du har lärt dig.
Läs mer om Körkort nu med Elevcentralen här.

Körkortsböcker med studiehäften, övningar och frågor ger resultat

STR producerar läromedel för alla körkortsutbildningar, om du så vill ta AM-körkort eller körkort för tung lastbil. Det finns också utbildningsmaterial för yrkesförarutbildningar. Till böckerna finns arbetshäften och studiehäften där du kan utföra övningar och svara på frågor. Beroende på vilket körkort du vill ta finns en rad olika bokpaket att välja på. Prata med din trafikskola och se vilken kurslitteratur de erbjuder. Ofta ingår ett passande bokpaket om du väljer att köpa ett kurspaket.
Här kan du läsa mer om allt utbildningsmaterial för olika körkortsbehörigheter.

Körkortsboken från STR, den officiella körkortsboken som följer läroplanen för 700 av Sveriges trafikskolor
Grundläggande körkortsböcker – Trafikens grunder eller Körkortsboken

Trafikens grunder är en bok för dig som ska ta något slags körkort. Den innehåller all grundläggande körkortsteori och följer det upplägg som de flesta trafikskolor använder. Till boken finns en rad filmer som förtydligar de olika delarna. Filmerna kommer du enkelt åt genom QR-koder i boken. Även Körkortsboken fungerar som en bra grund för all form av körkortsteori. Oftast ingår någon av dessa böcker i ditt bokpaket hos trafikskolan.

Här kan du läsa mer om alla böcker som finns att välja på beroende på vilket körkort du ska ta.

Allmänna körkortsböcker utgivna av STR:

Trafikens grunder
Grundbok för dig som ska ta körkort av något slag.
Innehåller den grundläggande körkortsteorin.
Innehåller filmer som fördjupar bokens innehåll.
Används tillsammans med Köra bil för B-körkort.
Följer den ordning som de flesta trafikskolor har i sin undervisning.
Ljudstöd finns – kontakta din trafikskola!

Körkortsboken
Bilder, förklaringar och fakta på vänster sida.
Texter med mer ingående förklaringar på höger sida.
Bra som teoribok för personbil men också som grundbok för övriga körkort.
Ljudstöd finns – kontakta din trafikskola!

Studiehäftet
Studiehäftet kompletterar Körkortsboken.
Används som förberedelse inför teorilektionerna.
Ger dig ökade kunskaper inför kunskapsprovet.
Kördelen ger struktur, råd och tips för körutbildningen.

Häftet Vägmärken och vägmarkeringar ingår alltid när du köper Körkortsboken eller Trafikens grunder.

Vägmärkestest med vägmärkesförteckning ingår när du köper ett bokpaket med Körkortsboken eller Trafikens grunder.

Till Körkortsboken finns Teorihäftet och Körhäftet.

Studiehäftet innehåller Teorihäftet och Studiehäftet tillsammans.

Pluggis är ett häfte med meningar som börjar på "du bör veta att...". Häftet bör användas som repetition av teorin.

Första körhäftet, Andra körhäftet och Tredje körhäftet
Finns som alternativ till Körhäftet.

De innehåller lite fler övningar och skisser.

Första körhäftet automat finns för dig som tar ett körkort för automatväxlad personbil.

Repetera grunderna
Repetera grunderna är en arbetsbok till Trafikens grunder och riktar sig till dig som ska repetera grundteorin för att ta en högre behörighet. Den behörighetsspecifika teorin får du genom att läsa Mc-boken, BE-boken, Köra lastbil eller Köra buss.

Lättlästa körkortsboken
Grundbok skriven på enkelt språk.
Ljudstöd finns – kontakta din trafikskola!
Häftet Vägmärken och vägmarkeringar ingår.
Lättlästa teorihäftet innehåller arbetsuppgifter till boken.

Seniorföraren
Trafikkunskap för seniorförare.
Ger tips och råd i aktuella ämnen.
Bra present till den som har allt och fortfarande kör bil.
Häftet Vägmärken och vägmarkeringar ingår.

Handledarboken
Läroboken vänder sig till den som ska vara handledare vid privat övningskörning. Boken ger tips och råd hur man kan lägga upp den privata mängdträningen.

Driving License Book
This book is an English translation of Körkortsboken, which is the textbook for driving pupils in Sweden.
Driving Handbook, Theory Handbook and Swedish Road Signs are complements for the Driving Licence Book.