Körkortsböcker för olika fordonsklasser

När du läser körkortsteori behöver du riktigt bra utbildningsmaterial. Fråga din trafikskola vilka böcker de använder i sin utbildning. Ofta erbjuder STR-anslutna trafikskolor ett läromedelspaket bestående av dels grundteori samt de specifika böcker du behöver för just den behörighet du vill ta körkort för. En av de viktigaste är körkortsboken som ges ut av STR.

Med en STR-ansluten trafikskola får du tillgång till bra läromedel som hjälper dig att klara teoridelen av ditt körkort.
Här kan du läsa om:
 • Två viktiga grundteoripaket
 • Personbil
 • Riskettan B
 • Moped klass 1
 • Moped klass 2
 • Motorcykel
 • Tungt släp
 • Lastbil och buss
 • Taxi
 • Traktor

Två viktiga grundteoripaket

För att ta körkort behöver du ha ett riktigt bra grepp om all grundteori. Det vill säga trafikregler, vägmärken, miljö och mycket annat. Det finns två bra paket med grundteoriböcker att utgå från:

 • Grundteoripaket med Körkortsboken
 • Grundteoripaket med Trafikens grunder

Men beroende på vilken behörighet du vill ta körkort för behöver du läsa in dig på just de aktuella fordonen. Här följer en lista på böcker som du behöver komplettera din grundteori med.

Personbil

Köra bil
Specialkunskaper om bilar och bilkörning som krävs för B-körkort.
Innehåller arbetsuppgifter, självvärderings­uppgifter och ritskisser.
Innehåller filmer som fördjupar bokens innehåll.
Används tillsammans med Trafikens grunder.
Följer den ordning som de flesta trafikskolor har i sin undervisning.
Ljudstöd finns – kontakta din trafikskola!

Läs mer om att ta B-körkort!

Riskettan B
Riskettan B används som kurslitteratur för Riskutbildning del 1 för B-behörighet. Boken syftar till att höja medvetenheten om risker i samband med bilkörning.

Moped klass 1

AM-boken innehåller den teori du behöver för att klara ett körkort för moped klass 1 (AM).
Arbetshäftet till AM-boken innehåller frågor och arbetsuppgifter.
Ljudstöd finns att köpa till både AM-boken och Arbetshäftet till AM-boken. Kontakta din trafikskola!

Här kan du läsa mer om vad som gäller för körkort för moped klass 1.

Moped klass 2

Förarbeviset innehåller den teori du behöver för att klara ett förarbevis för moped klass 2.
Arbetshäftet till Förarbeviset innehåller frågor och arbetsuppgifter.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för körkort för moped klass 2.

Motorcykel

Mc-boken är den bok du behöver för den mc-specifika teorin när du vill ta ett körkort för motorcykel (A1, A2 eller A).
Ljudstöd finns att köpa till Mc-boken. Kontakta din trafikskola!

Här kan du läsa mer om vad som gäller för körkort för lätt motorcykel.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för körkort A2.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för tung mc och körkort A.

Tungt släp

BE-boken innehåller den specifika teori du behöver om du ska ta ett körkort för personbil med tungt släp.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för tungt släp.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för B-körkort och släp.

Lastbil och buss

Köra lastbil och Köra buss innehåller den specifika teori du behöver om du ska ta ett körkort för lastbil (C1, C1E, C och CE) eller buss (D och DE). Ljudstöd finns att köpa till både Köra lastbil och Köra buss. Kontakta din trafikskola!

Yrkesförarkompetens

Faktabok för lastbil och buss är en viktig del av det du behöver för att klara av den obligatoriska utbildningen som leder till ett yrkeskompetensbevis (YKB). Använd boken som faktagrund till arbetsuppgifter under utbildningen. Faktaboken är indelad i naturligt avgränsade arbetsområden och är lätt att hitta i. Ljudstöd finns att köpa. Kontakta din trafikskola!

Hitta din trafikskola här!

Här kan du läsa mer om vad som gäller för C-körkort.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för D-körkort.

Till faktaboken finns Arbetsbok lastbil och Arbetsbok buss i A4-format som innehåller arbetsuppgifter med samma indelning som faktaområdena i faktaboken. Ljudstöd finns att köpa. Kontakta din trafikskola!

Taxi

Taxiboken är den bok du behöver när du ska ta taxiförarlegitimation.
Kontrollfrågor till Taxiboken är arbetshäftet du behöver.
Du behöver också kunna grundteori (trafikregler, vägmärken, miljö m m) för att klara taxiförarlegitimation.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för taxikörkort.

Traktor

Traktorboken innehåller den specifika teorin du behöver när du vill ta ett traktorkort.
Du behöver också kunna grundteori (trafikregler, vägmärken, miljö m m) för att klara traktorkortet.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för traktor.