Vad innebär det att vara handledare?

All övningskörning utförs antingen på trafikskola med en legitimerad trafiklärare eller privat. När du övningskör privat måste du alltid ha en godkänd handledare med dig. För dig som är handledare gäller det att ha koll på vad som gäller; du är alltid ansvarig för körningen och din elevs agerande i trafiken!

Det finns många krav på dig som vill bli handledare för övningskörning i bil. Innan du får ditt handledarbevis måste du och din elev genomgått en introduktionsutbildning.
Här kan du läsa om:
 • Transportstyrelsen godkänner ditt handledarbevis
 • Tänk igenom ditt ansvar som handledare
 • Krav för att bli handledare
 • Andra krav om du är handledare för bil

Transportstyrelsen godkänner ditt handledarbevis

Alla som vill handleda en körkortsaspirant måste först ansöka om ett handledartillstånd hos Transportstyrelsen. Att övningsköra med någon utan ett tillstånd räknas som olovlig körning och är ett trafikbrott. Vill du övningsköra med mer än en elev är det viktigt att du söker nytt tillstånd för var och en av eleverna.

Tänk igenom ditt ansvar som handledare

Att vara handledare är ett stort ansvar och ställer krav på dig som är ansvarig. Det är därför viktigt att du tar del av all information som finns tillgänglig och tänker igenom hur du vill lägga upp körtiden samt hur du ska utveckla din adepts kunskaper i trafiken. Det är avgörande för din, din elevs och dina medtrafikanters säkerhet och för att du ska kunna ge dig elev så goda möjligheter som möjligt att lyckas med sin körkortsutbildning. Det finns mycket stöd och hjälp att få för dig som handleder. Vänd dig till din närmaste STR-anslutna trafikskola och be om hjälp. Trafikutbildarna har all information du behöver, kan ge dig praktisk handledning och många goda råd.

Krav för att bli handledare

För att din ansökan ska bli godkänd måste du uppfylla vissa krav:
 • Du har fyllt 24 år.
 • Din elev har ett giltigt körkortstillstånd*.
 • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
 • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

* En elev som ska övningsköra för att ta bort villkoret automatväxlat fordon på sitt körkort behöver inte ha något giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte beror på medicinska skäl. Detsamma gäller om eleven har B-behörighet och ska övningsköra för utökad B.

Du får inte bli handledare:
 • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus
 • om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott
 • om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås
 • om du redan har giltiga godkännanden för fem elever.
Andra krav om du är handledare för bil

Om handledarskapet gäller övningskörning med bil eller lätt lastbil, så kallad B-behörighet, måste både du och din elev genomgå en introduktionsutbildning. Det gör ni enklast på en STR-ansluten trafikskola. Ni behöver inte gå kursen vid samma tillfälle men det är samma utbildning ni går. Kursen måste du gå innan du ansöker om handledarskap hos Transportstyrelsen.
Läs mer om introduktionskursen här.