Länkar till våra övriga sidor:

Josefssons Trafikskolor

Postadress Västra Storgatan 7 C
694 30 HALLSBERG
Besöksadress Hagendalsvägen 11
KUMLA
Telefon 019570280
Organisationsnr 556192-2971 E-post josefssonstrafikskola.kumla@gmail.com
Utbildningar och tjänster
 • A - tung motorcykel
 • AM - moped klass 1
 • Automatväxlad bil
 • B - personbil
 • BE - personbil med tungt släp
 • C - tung lastbil
 • CE - tung lastbil med släp
 • CE - tung lastbil påhängsvagn
 • D - buss
 • Farligt gods (ADR)
 • Introduktionsutbildning personbil
 • Moped klass 2
 • Riskutbildning del 1 - Motorcykel
 • Riskutbildning del 1 - Personbil
 • Riskutbildning del 2 - Motorcykel
 • Traktor
Trafikskolan ansvarar för informationen på denna sida.